Georgikon

A Festetics család Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családja. A horvátországi származású család a 17. századtól él Magyarországon, 1739-től Keszthelyen. Ekkor szerzi meg Festetics Kristóf (1696–1768) a keszthelyi birtokot és tartozékait, és az uradalmat választja birtokai központjának. Jelentős érdeme a kastély felépítése, ugyanakkor emellett sebészorvost és mestereket hozat a városba, valamint gyógyszertárat és uradalmi kórházat létesít. I. György (1755–1819), Pál fia a család legjelentősebb tagja. 1797-ben megalapítja a Georgikont, Európa első mezőgazdasági főiskoláját. Megépítteti a Phoenix gályát, az első nagyméretű balatoni vitorlást. A kultúra elhivatott támogatója: könyvtári szárnnyal bővíti ki a kastélyt és folyamatosan gyűjti a megjelenő könyveket; 1817-ben megrendezi az első Helikoni ünnepséget, melyen a kor legnagyobb költői és írói vesznek részt; Csurgón gimnáziumot alapít.

A keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar jogelődeit tekintve Európa legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye. Bár az intézmény főleg a gróf tisztjeinek a képzésére alakult, nyilvánosságát jelzi, hogy bárki fizetés vagy tandíj nélkül hallgathatta a kívánt órákat, a választott tárgyakból vizsgázhatott.

Működése megszakításokkal ugyan, de szorosan véve Keszthelyhez kötődik. Kisugárzása, hatása messze túlhalad a város határain. Az intézmény szakmailag, szellemileg felbecsülhetetlen értéket képvisel azáltal, hogy az elmúlt két évszázad hazai agrárfejlődésében meghatározó és megkerülhetetlen szerepet játszanak, játszottak az itt végzett gazdászok. A Georgikon polgárai hazaszeretetből és magyarságból mindig példát mutattak – 1848-ban elsőként csatlakoztak a szabadságharchoz, mind az első, mind a második világháborúban sokan áldozták életüket a harcokban, 1956-ban is csatlakoztak az eseményekhez. Szakmaszeretetre, emberségre és magyarságra nevel az intézmény, melynek jelmondata is önmagáért beszél: “Vive Memor Nostri Rigidi Servator Honesti – Úgy élj, emlékezz, hogy a becsületünk őrzője vagy”.