Tájékoztatók

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt 2012. áprilisában fogadta el az Országgyűlés, amely ugyanazon hónapban kihirdetésre került. Ezt követően 2012. októberében 16 taggal megalakult a Hungarikum Bizottság. 2013. április 17-től pedig hatályossá vált a törvény végrehajtási rendelete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról. A Htv. módosítására 2015. évben került sor, majd 2015. július 3-án lépett hatályba a 2015. évi LXXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról.

A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról
1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat nemzeti érték helyi értéktárba történő felvételéhez)
2. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéhez)
3. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat kiemelkedő nemzeti érték Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvételéhez)

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában.

A Zala Megyei Értéktárba való felvételre irányuló javaslatokat elektronikus úton, és/vagy postai úton, de elektronikus formában lehet megküldeni a megyei közgyűlés elnökének címezve.

 

*

A javaslatot az 1. melléklet szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. Valamely nemzeti értéknek a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, illetve a külhoni magyarság értéktárába történő felvételére irányuló javaslattétel ingyenes.

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a)a javaslattevő adatait,
 2. b)az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
 3. c)az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
 4. d)a Htv. 1. § (1) bekezdésj) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
 5. e)szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A javaslathoz mellékelni szükséges az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot a javaslattevő, a támogató vagy ajánló szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet, továbbá minden olyan érintett személy részéről, akiknek a személyes adatai a javaslatban, vagy annak mellékleteiben szerepelnek.

Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető innen: NYILATKOZAT

 

 

 

 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„[nemzeti érték megnevezése]”

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

………………………………………………………. (név)

……………………………………………………. (aláírás)

…………………………………………. (település, dátum)

(P. H.)

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:

Levelezési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 1. A nemzeti érték megnevezése
 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet
o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport
o természeti környezet o turizmus
 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
 2. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
o települési o tájegységi o megyei o külhoni magyarság
 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
 2. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
 3. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
 4. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.

MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat