Helikoni Ünnepségek

A Helikoni Ünnepségek a kiemelkedő mecénás, gróf Festetics György egyedülálló vállalkozása volt arra, hogy keszthelyi birtokán vendégül lássa a tágabb térség jeles költőit, számukra közös bemutatkozási lehetőséget biztosítson. Az irodalomtörténeti jelentőségű rendezvény-sorozat a házigazda főúr halála miatt abbamaradt, ám a hatására született örökbecsű művek, a vendégek (Kisfaludy S., Berzsenyi, Pálóci Horváth Á.) – és a magyar felvilágosodás irodalmi pantheonja más nagyságai (Kazinczy, Csokonai) – tiszteletére ültetett díszfák, s a nyelvújítási harc lezárásában játszott szerepe miat máig meghatározó értéke nemzeti kultúránknak, így feltétlenül helyet érdemel megyénk szellemi kincsetárában.

Az újkori Helikoni ünnepségek története fél évszáddal ezelőtt kezdődött. 1957-ben összeült három keszthelyi lokálpatrióta, akik úgy gondolták, hogy a forradalom után egy olyan időszak következett az ifjúság életében, amelyben ébren kell tartani a hazafiságot, a kultúra iránti elkötelezettséget, az irodalom, a zene  szeretetét, mindent  meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehangoltságból valamilyen úton-módon az  ifjúság kilábaljon.  Vagyis: fel kell újítani a Helikoni Ünnepségeket!

 A következő esztendőben már középiskolás fiatalokat vártak Keszthelyre.  S ezzel elkezdődtek azok a Helikoni Ünnepségek, melyek Újkori Helikoni Ünnepségek néven kerültek be a magyar művelődés- és  kultúrtörténetbe. Az ünnepségeket 1992-ben újították fel, és kétévente rendezik meg. Kb.130-140 középiskola 3500-4000 diákja nevez  be a kétévente megrendezendő versenyre, akik 250-300 kísérő tanárral érkeznek Keszthelyre. A hagyományok szerint az ünnepség a kastélyparkban lévő Festetics-szobor megkoszorúzásával kezdődik. A  megnyitó helyszíne pedig mindig a Helikoni emlékmű előtti park. 

A Helikoni Ünnepségeken 18 kategóriában mutatkoznak be a középiskolások: 

vers-próza, színjátszók, komolyzene, hangszerszóló, komolyzene-ének, komolyzene-kamara női karok, kamarakórusok, vegyeskarok, népzene, népdal, néptánc szóló, néptánc együttes, könnyűzene-ének, mozgásművészet-moderntánc, film-video, irodalmi alkotások, képzőművészeti  alkotások.

Ez az egyedülálló ifjúsági fesztivál, a keszthelyiek Helikonja, 2005-től már Németországból,  Hollandiából, Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból is fogad résztvevőket.